Castle’a genel bakış

 

Castle, İtalya Brescia’da Ar-Ge programları üzerinde çalışmak için bir araya gelmiş akademik ve endüstriyel dünyanın temsilcileri tarafından hazırlanmış kalıp döküm simülasyon yazılımıdır.  Simülasyon yazılımının nihai amacı, arayüzüyle her türlü geometriyi doğrudan içe aktarıp, modelleyerek değiştirilebilen yapıp, Parasolid çekirdek tabanlı tam 3D CAD yazılımı sayesinde de dökümü yapılacak ürününün sağlıklı ve işlevsel olmasını sağlamaktır.

Yazılım, bir tanımdan son kalıp detaylarına kadar, kalıp tasarımını işlemi sırasında kullanımı kolay ve operatörü destekleyebilen önemli bir araç olarak etkin biçimde kullanılabilir.

Simülasyon süreci: Tasarımı tamamlanan kalıpların doğrulamasını yapmakla beraber, tasarımcıların en uygun değerlerde katkısını sağlayacak geliştirmeler için bir araç olarak işlem görür. Simülasyon süresince yazılım, tasarımın doğrulanmasında en uygun şartların oluşturulması için etkili ve pratik sonuçlar verir. Bu sonuçlar dökümhane departmanı için oldukça anlaşılabilir ve çözüm odaklıdır. Castle, sonuçları yorumlamaktan çok simülasyonda optimize edilmesi gereken noktaları belirler; üretim sırasında ortaya çıkabilecek tüm olası değişkenleri dikkate alarak, gerçek süreci ayrıntılı olarak simüle eder. Castle, tasarımcının kalıbı en baştan en son noktaya kadar başarılı bir biçimde tamamlaması için dört bağımsız modül sunuyor. Bunlar:

  1. Castle Mind:

 

Veri dosyalarını (CAD) program içe aktararak geliştirilmiş 3-D modelleme yöntemiyle ürünü görüntüler,

Dökümü yapılacak parçanın bütün geometrisini belirler, (incelik, uzunluk, kalınlık, hacim)

Anlık optimizasyon ile bir dakika içinde ürünün modeli hazırlanır,

Optimal proses parametreleri hesaplar,

En uygun havalandırma parametrelerini belirler,

En uygun sonuç için doğru matematiksel verileri basit bir döküm dili ile sonuç olarak çıkarır. 

https://www.piq2.com/upload/img/ph-castel-mind.png

 

  1. Castle Run

 

Yolluk ve yolluk giriş sistemlerinin geometrisini optimize eder,

Yolluklardan akan metalin sezgisel akışını belirleyerek var olan veya olabilecek hataları ayıklayarak optimizasyonunu sağlar,

Simülasyon sonuçlarını birkaç dakika içinde elde edilebilir,

Yavaş  enjeksiyon profili, havanın sıkışmasını ve kalıp gözünün eşit şekilde doldurulmasını önlemek için hızlı bir şekilde optimize ederek tüm döküm simülasyonununu tekrardan çalıştırmaz.

Castle Run, hız ve akış basınçlarının eksiksiz olarak haritasını çıkarır; bu harita, türbülanslı akışları, hava tuzaklarını, tam olarak işlevsellik sağlamayan kapıları belirler,

Çift fazlı hesaplamayla boşlukları doldurmak üzerine hazırlanmış en iyi geçiş stokunu hesap eder.

 

https://www.piq2.com/upload/img/castleRun-03.jpg

 

  1. Castle Body

 

CASTLE, havayı, hareket eden, ısınan, sıkıştırılan ve kalıp oyuklarında erimiş metalle karıştırılabilen bir sıvı olarak kabul eder,

Diğer yazılımlar “tek faz” dır: hava sadece “basınç” olarak kabul edilir ve erimiş metalle karıştırılamaz. Ne hava hızını ne de sıcaklığı gösterirler ancak Castle çift fazlı çalışma sisteminde havayı ayrı bir faz olarak inceler ve hesaplar,

Lokal rafineleme ile hibrit mesh: Mesh ayrıntıları kaybetmeden yüzeyleri daha küçük detaylarda bile takip eder. Mesh’in rafinelenmesi, yalnızca gerektiğinde dökümün seçilen bölgelerine uygulanabilir. Bazı rakipler bloklu olan ve özel bölgelerde rafine edilemeyen kartezyen mesh kullanırlar. Diğer bazı rakipler, doldurma gibi CFD hesaplamaları için optimize edilmemiş dörtgen örgü kullanır. Ancak Castle burada yüzeyleri hesaplarken piramit örgü kullanarak standart sapma dışında bırakılan en uç yüzeyleri bile hesaplar,

Castle Body, doldurma sırasında erken metal donması, soğuk turların, oksit pullarının ve yanlış doldurmaların oluşumunu önlemek için hesaplama yapar ve böylece erken kalıp donmasını önceden kolayca tahmin eder.

https://www.piq2.com/upload/img/mesh-02.jpg

 

  1. Castle Thermo

Castle Thermo, ısı transfer katsayısı ile her kanalda debi, çap ve soğuma ortalamasına göre otomatik olarak hesaplama yapar, diğer yazılımlarda olduğu gibi ayrı bir hesaplama yapmaz,

Soğutma kanalları arasındaki harici bağlantıları da dikkate alarak tasarımı soğutma kanallarındaki akış, gerçek ısı transferini (daha doğru bir şekilde) dikkate alarak yapar,

Soğutma kanallarının gerçekçi akışkan simülasyonu sayesinde, soğutma kanallarının içindeki akışkan akış alanı olarak simüle eder, uçlar ve ortam arasındaki termal değişim, konuma ve zamana bağlı olarak soğutucu akışkanın bir fonksiyonu olarak gerçekçi ve otomatik olarak hesaplanır. Harici soğutma kanalları, ara bağlantılar ve özel devre yanı sıra soğutma sıcaklıkları da Castle Thermo’nun hesaplamaları içerisindedir.

https://www.piq2.com/upload/img/ph-ct-2.jpgDiğer Çözümler